1. Úvodní stránka
  2. News
  3. Legenda za legendu, New York za New York!

Legenda za legendu, New York za New York!

Asi bude mnohým běhat mráz po zádech až se tahle hymna bude linout kopcem … From the east coast to the west coast Gotta gotta gotta go ! Praotci hardcore - punku se stávají čtvrtečním headlinerem Fajtfestu! Asi nemá moc cenu představovat AGNOSTIC FRONT! Jsou nejvýznamnější představitelé specifického newyorského hardcoru společně s např. Madball (zpěvák Madball je bratrem zpěváka Agnostic Front), nebo Sick Of It All, za které jsou náhradou. Lou Kollerovi přejeme hlavně brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat na stage! Agnostic Front neustále odkazují ke kořenům hardcore scény a jsou pověstný svými kritickými i sociálními texty. Obrovská legenda New Yorské scény, která se nehodlá vzdát svých ideálů. Poznávací tváří kapely jsou bezesporu Vinnie Stigna a Roger Miret. Pro ty, kteří si nejsou jisti správným výkladem slov jako "moshpit", nebo "circle pit", je čtvrteční den jedinečnou příležitostí, jak si upřesnit jejich význam i nepsaná pravidla. Bylo opravdu těžké i logisticky složité domluvit tuhle show, ale snad jsme s náhradou potěšili a Fajtfest upevní svoji prestiž.

POZOR! PŘEDPRODEJ JEDE DO 2.7. !

Legend for legend, New York for New York!
It'll probably send a chill down your spine when this anthem rolls down the hill... From the east coast to the west coast Gotta gotta gotta go! The forefathers of hardcore-punk are headlining Thursday's Fajtfest! Probably not much point in introducing AGNOSTIC FRONT! They are the most important representatives of the specific New York hardcore, together with e.g. Madball (the singer of Madball is the brother of the singer of Agnostic Front), or Sick Of It All, for whom they are a substitute. We wish Lou Koller a fast recovery and a return to the stage as soon as possible! Agnostic Front constantly refer to the roots of the hardcore scene and are renowned for their critical and social lyrics. A huge legend of the New York scene, they are not about to give up on their ideals. Vinnie Stigna and Roger Miret are undoubtedly the recognizable faces of the band. For those who are unsure of the correct interpretation of words like "moshpit" or "circle pit", Thursday is a unique opportunity to clarify their meaning and unwritten rules. It was really hard and logistically difficult to arrange this show, but hopefully we have pleased with the substitution and Fajtfest will strengthen its prestige.

ATTENTION! PRE-SALE GOES UNTIL 2ND JULY!

ff poster 2024