dobrá věc

42D6FC04-8F92-4FFD-8646-3DDC8FEACA13Nedávno nás oslovil velký fanoušek našeho festivalu Roman z Trutnova jestli nechceme pomoci dobré věci a nebyla ani chvilka rozhodování a pochybností. Budeme se snažit pomoci DOMU PLNÉMU KOLEČEK ve Straré Peci. Komu se budeme vlastně snažit pomoci prostřednictvím našeho festivalu a fajtfest family? DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je projekt víceúčelového centra pro handicapované, který buduje organizace SPORTEM PROTI BARIÉRÁM ve Staré Pace. 

 

0E92A56B-947A-4F36-B8F0-9B356F233AAEV objektu bývalé tiskárny a v rodinném domku vzniká zázemí pro současnou činnost a její další rozvoj: sociální služby (osobní asistenci + odlehčovací služby), bezbariérové bydlení a ubytování, chráněné dílny, sportovní + volnočasové + terapeutické aktivity, atd. HLAVNÍ MYŠLENKOU TOHOTO PROJEKTU JE, ABY LIDÉ S RŮZNÝM DRUHEM POSTIŽENÍ – HANDICAPEM, VYTVOŘILI KOMUNITU, KDE BUDOU PRACOVAT, BYDLET, POMÁHAT SOBĚ I OSTATNÍM A KDE BUDOU MÍT ZÁROVEŇ MOŽNOST SPORTOVNÍHO, KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO VYŽITÍ. Handicapovaným lidem zde budeme zajištěna odborná asistence a supervize. Tato komunita však bude otevřená široké veřejnosti, do které se bude přirozeně integrovat skrze své činnosti (práci, integrované sporty, volnočasové aktivity, atd.). Na Fajtfestu 2020 si budete moci zakoupit předměty vyrobené v chráněné dílně a budou zde i kasičky k finančním příspěvkům. Samozřejmě přispějí i Fajtfest Crew. Pojďte pomoci lidem co to opravdu potřebují a sehnat nějaké prostředky, které by jim aspoň částečně pomohly splnit jejich cíle a sny.

Budeme moc rádi součástí pomoci a spoléháme i na Vás!
FF Crew: Bob, Despou, Milan, Izag, Markéta, Pavel, Karel, Michal, Roman, Šotek, Jon.